Aktuality 

   

Přidány nové fotografie přípravné třídy 19. 7. 201

 

FOTOGRAFIE Z PRVNÍHO ŠKOLNÍHO DNE:

zsvelvary.cz/2017/09/05/prvni-skolni-den-fotografie/ 

 

SBĚR PAPÍRU

20. 9. - 21. 9. (VIZ ODKAZ)

Sběr papíru září 2017.pdf (496121)

ZÁJEMCI O PŘIHLÁŠENÍ DO FOTBALOVÉ AKADEMIE

fotb. akademie.pdf (152688)

ZŠ VELVARY: Tel. 315 761 060
e-mail: radmila.vojtusova@zsvelvary.cz
              zsvelvary@email.cz
web: http://zsvelvary.cz/
(třídní stránky – 1.C)

TŘÍDNÍ UČITELKA: Mgr. RADMILA VOJTUŠOVÁ
ŘEDITEL ŠKOLY: Mgr. PETR DOŠEK

JÍDELNA: Tel: 315 761 165
e-mail: jidelnavelvary@tiscali.cz
web: www.velvary-jidelna.cz

SEZNAM DĚTÍ BUDE VYVĚŠEN V POSLENÍM SRPNOVÉM TÝDNU. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 

(1. C uč. Mgr. Radmila Vojtušová)
kontakt: e-mail:
radmila.vojtusova@zsvelvary.cz
tel.: 315 761 060

Webové stránky: web školy zsvelvary: třídy – 1. C

(všechny informace budou denně vyvěšovány na tyto stránky – organizační záležitosti, domácí úkoly, akce, info pro rodiče)

PROSÍM, SLEDUJTE TYTO STRÁNKY DENNĚ. DĚKUJI

1. ROZVRH PRO PRVNÍ TŘÍDY NA PRVNÍ ŠKOLNÍ TÝDEN:

PONDĚLÍ 1 vyučovací hodina (do 8.45)

ÚTERÝ 2 vyučovací hodiny (do 9.40)

STŘEDA 3 vyučovací hodiny (do 10.45)

ČTVRTEK 4 vyučovací hodiny (do 11.40)

PÁTEK 4 vyučovací hodiny

Od prvního dne školní batoh, penál.

2. PRVNÍ DEN V ZŠ – ORGANIZACE

8.00 – před školou – jednotlivě dle seznamu – seznámení s p. učitelkou a odvedení
žáky 9. ročníku do třídy

8.00 – 8.45 – rodiče s dětmi ve třídě, přivítání, představení, návštěva p. ředitele a starosty…..

9.00 – ve třídě 2. B Mgr. Kalinová – informace o školní družině – p. vychovatelka Ježková

         - v jídelně – přihlášení obědů - čip – p. Vosmíková

10.00 – Zahradní slavnost – občerstvení, hry a turnaj fotbalové přípravky Bohemians, 

přihlášení do KRPDŠ – člen rodič (zájemci) – 200,- Kč – p. Francová

3. OBSAH BALÍČKU PRO DĚTI
GUMA, MODELOVACÍ HMOTA, LEPIDLO TUHÉ HERKULES, NÁČRTNÍK A4, NŮŽKY, OŘEZÁVÁTKO, BAREVNÝ PAPÍR,PASTELKY SKICÁK, ŠTĚTEC KULATÝ č.6, ŠTĚTEC PLOCHÝ č. 12, TORNÁDO BLUE, TUŽKA č.1 a 2, VODOVKY, VOSKOVKY.

Část balíčku (tučně), kniha od p. starosty a tabulka od p. hejtmanky zůstává ve škole. Ostatní si děti vloží do penálu.
Děkuji za pochopení

4. SEZNAM ŠKOLNÍCH POMŮCEK PRO PRVNÍ TŘÍDU:

* přezůvky (DĚTI SE PŘEZOUVAJÍ PŘED DVEŘMI TŘÍDY, RODIČE, PROSÍM O NÁVLEKY. PROSÍM, ABY RODIČE VSTUPOVALI DO TŘÍDY JEN V PRVNÍM TÝDNU – VEDEME DĚTI K SAMOSTATNOSTI. ☺ Šatny máme v prostoru třídy. Zde si děti uloží i věci na Tv a výtvarné potřeby v sáčcích.

* přezůvky a převlečení na pobyt venku ve školní družině

* 1x cvičky - lépe se obouvají (popřípadě – tenisky s bílou podrážkou, pokud dítě neumí kličku - nepořizujte) do tělocvičny, 1x sportovní obuv na hřiště (děti nemusí mít, pokud přijdou v den, kdy je na rozvrhu TV, ve vhodné obuvi), sáček na tělocvik (větší látkový sáček nebo látková taška - volte takovou velikost, aby se všechny Tv pomůcky vešly), gumový míč - střední velikosti, (malý míč je nevhodný, děti s ním nemohou driblovat), švihadlo, tepláky, mikina dle uvážení (nemusí být). Dívky s dlouhými vlasy – gumička, ne sponky, ne řetízky… náramky.
TV – realizováno v tělocvičně a na školním hřišti – bez vhodného sportovního oblečení a obuvi nemůže dítě z bezpečnostních důvodů cvičit.

Děkuji

* 50,- Kč na papírové utěrky, 200,- Kč na rok na drobný výtvarný materiál (lepidla, temperové barvy, čtvrtky, barevné papíry, sešity…, papírové kapesníky.

*stavebnice SEVA

*obalené sešity a knihy

* desky na písmena a číslice (dostanou ve škole)

* podložku na modelování a lepení A3         

*na VV: stará košile nebo tričko (větší), vodové barvy, suché pastely, štětce (viz balíček), modelína, voskové pastely, černý fix, kelímek s víčkem, sáček na výtvarné potřeby – z pevného omyvatelného materiálu (děti si dají do šatny)

Šanony na portfólia zakoupí škola.
(Prosím, každý kus podepsat nebo označit nálepkou. Pastelky se dají seříznout a podepsat. Děti si své věci ještě neuhlídají.)

Každý den v aktovce:

* žákovská knížka, obal – doporučuji barevný nebo s nálepkou pro lepší orientaci dítěte

Svačinka + pití – dle potřeb dětí v průběhu dne, děti si nosí svačinu a pití z domova, ve školním bufetu si mohou zakoupit např. mléčné výrobky, automaty v 1. třídě nevyužíváme

* vybavený přihrádkový penál (2 měkké tužky, ořezávátko, guma, nůžky s kulatou špičkou, pastelky - barvy základní i doplňkové (12 kusů), fixy (6 ks), tuhé tyčinkové lepidlo
Pro děti s vadným držením tužky – gumovou násadku na tužku, pro leváky odpovídající pomůcky.
(Doporučuji koupit kvalitní trojhranné pastelky, nůžky, lepidlo, neboť vybavené penály mají často nekvalitní vybavení, pastelky se lámou a nůžky jsou tupé, dětem se s nimi nepracuje dobře.)

PROSÍM, KONTROLUJTE PRŮBĚŽNĚ DĚTEM STAV PENÁLU, OŘEZANÉ PASTELKY A TUŽKY. VELMI ŠPATNĚ SE NÁM POTOM PRACUJE, KDYŽ NĚKTERÝM DĚTEM POMŮCKY CHYBÍ A MUSÍME JIM JE PŮJČOVAT. DĚKUJI

* čip na oběd se závěsem, podepsaný perm. fixem

*slabé desky na pracovní listy

* dětskou peněženku

Prosba: Každoročně dochází ke ztrátám, hledání školních potřeb a oblečení, proto prosím, aby všechny věci dětí byly podepsané. Děkuji

5. Známky, DC, informace:

PŘEVÁŽNÁ VĚTŠINA ZNÁMEK JE V PRACOVNÍCH SEŠITECH, OSTATNÍ BUDOU V ŽÁKOVSKÝCH KNÍŽKÁCH.

Individuální konzultace mimo třídní schůzku – dle domluvy v e-mailu. Vzkazy, prosím, pište do notýsku. Děkuji

Domácí úkoly si děti označují v učebnicích a pracovních sešitech – červeným kroužkem nebo čárou. Pro rodiče jsou informace na webových stránkách 1. C. .

6. Scházení dětí:
v ranní družině
–  6.50 – 7.40 – příchod vchodem přes dvůr, samostatná budova, děti odvádí p. vychovatelka a předá učitelce
ve třídě - 7.40 – 7.55 – prosím, o zouvání před dveřmi z hygienických důvodů – šatny jsou součástí třídy
DO ŠKOLY CHODÍME BOČNÍM NEBO HLAVNÍM VCHODEM V 7.40.  V 7.55 ZVONÍ NA PŘÍPRAVU NA HODINU
( TO UŽ BY ŽÁCI MĚLI BÝT NA SVÝCH MÍSTECH A PŘIPRAVOVAT SE NA VYUČOVÁNÍ). V 8.00 ZAČÍNÁME.

7. Vyzvedávání dětí:
v 11.40 u školní jídelny
nebo v šatně jídelny, učitelka zodpovídá za dítě do 11.40, poté vychovatelka ŠD nebo rodiče
Docházka do ŠD:
 –
p. vychovatelka si děti přebírá po obědě v jídelně a odvádí do ŠD

8. Omluvenky:
- do 3 dnů od zahájení nepřítomnosti je rodič povinen oznámit škole důvod nepřítomnosti žáka formou e-mailu radmila.vojtusova@zsvelvary.cz, telefonicky, osobně – např. sourozenec nebo elektronickou omluvenkou na webu školy. V době nepřítomnosti si žák doplňuje učivo – na webu – pro chybějící. Při nástupu do školy omluví rodič dítě v žákovské knížce – viz omluvný list. Podrobnější informace jsou ve školním řádu.
Školní řád je nutné podepsat.

9. Výběr peněz na akce – je možné posílat po dítěti v peněžence se zápisem do notýsku, učitelka zpětně potvrdí v notýsku příjem částky
 

10. SBÍRÁME: (PROSÍM, O ZAPSÁNÍ HMOTNOSTI SBĚRU DO NOTÝSKU. DĚKUJI)
PAPÍR - jednorázový sběr vyhlášený školou (peníze jsou využity ve prospěch dětí – děkujeme za podporu)
PLASTOVÁ VÍČKA - kontejner u bočního vchodu
KAŠTANY - v podzimním období
HLINÍKOVÉ OBALY
DROBNÉ NEFUNKČNÍ SPOTŘEBIČE - v rámci projektu Recyklohraní
www.recyklohrani.cz/cs/
NEFUNKČNÍ MOBILY          

11. TŘÍDNÍ SCHŮZKY

První v září – v plénu s p. ředitelem…a poté ve třídě.
Další budou realizovány formou tripartity – podrobně bude vysvětleno v září.

12. PLAVÁNÍ – 2. pololetí - Slaný

13. ZÁŘÍ:
15. – 20. 9. FOCENÍ – cena souboru 250,- Kč, tablo prvňáčků bude umístěno v MF Dnes, rodiče si mohu zakoupit i s novinami – 10. 10. 2017


MOŽNOST VYUŽITÍ ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ:
Školní psycholog: Mgr. Barbora Dědičová
Speciální pedagog: Mgr. Lenka Štefanová

 

Ve třídě bude pracovat p. asistentka Jana Cífková. Fotbalistům bude nápomocen i trenér. 

Lze využít i pomoc organizace: Člověk v tísni, se kterou škola spolupracuje.

Rodiče se mohou zúčastňovat besed pro rodiče v Klubu Předškolák – 1x za měsíc.

14. Školní klub (zpoplatněn)

- je možné využít LOGOPEDICKÝ KROUŽEK – náprava vadné výslovnosti (formou ind. nápravy - jako znáte z MŠ, FLORBAL, více v září


 

 

 
Z důvodu vyčerpané bezplatné kapacity těchto stránek jsou fotografie dětí dostupné na internetových adresách, které najdete v menu pod názvem Fotogalerie.
 

 


Kontakt

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELVARY

www.zsvelvary.cz

ZŠ VELVARY: Tel. 315 761 060
e-mail: radmila.vojtusova@zsvelvary.cz
zsvelvary@email.cz
web: http://zsvelvary.cz/
(třídní stránky – 1.C)

TŘÍDNÍ UČITELKA: Mgr. RADMILA VOJTUŠOVÁ
ŘEDITEL ŠKOLY: Mgr. PETR DOŠEK
JÍDELNA: Tel: 315 761 165
e-mail: jidelnavelvary@tiscali.cz
web: www.velvary-jidelna.cz