Vybíráme 50,- Kč na papírové utěrky na příští pololetí.

V pondělí již 2. díl učebnice z matematiky. 

 
V soutěži místního muzea o logo skřítka "Muzejníčka" - zvítězila Barunka Markantová.
Blahopřejeme. Její obrázek bude zveřejněn na stránkách školy. Chtěla bych poděkovat i ostatním dětem za krásné obrázky. 
 
Dne 17. 1. se koná Klub Předškolák - pro zájemce z řad dospělých - přednáška

Pondělí 16. 1. 2018

písemný domácí úkol:
ústní: báseň: do pátku - 19. 1. 

Vločka

O zem něco zazvonilo

co to jenom, co to bylo?

Už to vidím.přece vločka, 

krásná, bílá jako kočka!

Není jedna, ani pět, 

ale je jih celý svět. 

Už je večer, já jdu spát, 

ve snu vločky počítat. 

nastříhat: 

 
Přehled probrané látky pro chybějící:
Slabikář: str. 34
Matematika II. díl: str. 4
Pracovní sešit ke Slabikáři: str. 13
Písanka: str. 20 - N
Prvouka: str. 38  (tvoříme novou tematickou knihu - zima)
 
 
Postupně písmenka lepíme, aby se vešla další: 
1. strana:


A, Á, a, á, E, e, É, é,
 O, Ó, o, ó, U, Ú, u, ú, ů 
I, Í, i, í, Y, Ý, y, ý
au, ou
M, m, ma, me, mo, mu, mi, my
L, l, la, le, lo, lu, li, ly
S, s, sa, se, so, su, si, sy
P, p, pa, pe, po, pu, pi, py
T, t, ta, te, to, tu, ty
J, j, ja, je, ji, jo, ju
N, n, na, ne, no, nu, ny
V, v, va, ve, vi, vo, vu, vy
Z, z, za, ze, zi, zo, zu, zy
D, d, da, de, dy, do, du
K, k, ka, ke, ky, ko, ku
Š, š, ša, še, ši, šo, šu
R, r, ra, re, ry, ro, ru
C, c, ca, ce,ci, co, cu
H, h, ha, he, hy, ho, hu
B, b, ba, be, bi, by, bo, bu
Č, č, ča, če, či, čo, ču
Ž, ž, ža, že, ži, žo, žu
Ř, ř, řa, ře, ři, řo, řu
Ch, ch, cha, che, chy, cho, chu
F, f, fa, fe, fi, fo, fu
G, g, ga, ge, gi, go, gu
ď, ť, ň
dě, tě, ně, di, ti, ni
bě, pě, vě, mě
W, w, X, x, Q, Q
PRO LEPŠÍ PŘEHLEDNOST JE NA TÉTO STRÁNCE JEN AKTUÁLNÍ DEN, OSTATNÍ BUDOU PŘESUNUTY DO ZÁLOŽKY PRO
     Průběžně přidávám fotografie na webové stránky. Prosím, o pravidlené každodenní čtení. (5-10 minut) Děkuji


Kontakt

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELVARY

www.zsvelvary.cz

ZŠ VELVARY: Tel. 315 761 060
e-mail: radmila.vojtusova@zsvelvary.cz
zsvelvary@email.cz
web: http://zsvelvary.cz/
(třídní stránky – 1.C)

TŘÍDNÍ UČITELKA: Mgr. RADMILA VOJTUŠOVÁ
ŘEDITEL ŠKOLY: Mgr. PETR DOŠEK
JÍDELNA: Tel: 315 761 165
e-mail: jidelnavelvary@tiscali.cz
web: www.velvary-jidelna.cz