Organizace školního roku

Organizace školního roku  2016/17

školní rok začíná: 1. 9. 2016

podzimní prázdniny: 

vánoční prázdniny: 

pololetní prázdniny: 

jarní prázdniny: 

velikonoční prázdniny: 

konec školního roku: 30. 6. 2016