PROBĚHLO

      Čtvrtek 23. 11.
     PEDIKULÓZA - opět výskyt vší ve škole - rodiče postupují jako v případě každého jiného onemocnění - dokud není vyléčeno, dítě zůstává doma!
 
     Domácí úkol: některé děti nestihly dokončit příklady na str. 52/1-7

Čtení: str. 8 balónek

Nastříhat: písmeno T, t

Zpaměti příklady na odčítání: 5 - 3, 4 - 3, 3 - 3, 5 - 4, 4 - 4, 5 - 5.

Nové informace z pedagogické rady: 

S platností od 1. 12. bude každá návštěva ve škole po zapsání na recepci označena visačkou "návštěva". Návštěvy bočními vchody nejsou možné. Děkujeme za pochopení

Při překročení zameškaných hodin přes 100 vyuč. hodin za pololetí, bude škola vyžadovat omluvenky od lékaře. 

Dnes si děti nesou domů pracovní listy z MA i ČJ, knihu o rodině. Prosím, o vrácení do školy - budou založeny do portfólií.

Informace pro chybějící:

Slabikář - str. 8, pracovní sešit ke Slabikáři - str. 2

MPP -

Písanka č. 1: 

MA - str. 52/1-7

Prvouka - 

 
     Středa 22. 11.
     PEDIKULÓZA - opět výskyt vší ve škole - rodiče postupují jako v případě každého jiného onemocnění - dokud není vyléčeno, dítě zůstává doma!
     Dne 23. 11. se koná třídní schůzka pro fotbalovou akademii - od 15.05 v 1.C - týká se Ernesta A., Matěje K., Marka M., Terezky V., Matěje V. ?. 
     Domácí úkol: Ma str. 51/1

Čtení: str. 7 - balónek

Zpaměti příklady na odčítání: 5 - 3, 4 - 3, 3 - 3, 5 - 4, 4 - 4, 5 - 5.

Zítra na známky - ma - sčítání a odčítání do 5. Děti dnes nakreslily krásné "poťouchy a popichovadla". 

Informace pro chybějící:

Slabikář - str. 7, pracovní sešit ke Slabikáři - str. 2

MPP -

Písanka č. 1 - str. 22

MA - str. 50, 51

Prvouka - 

 

      Úterý 21. 11. 
     Dne 23. 11. se koná třídní schůzka pro fotbalovou akademii - od 15.05 v 1.C - týká se Ernesta A., Matěje K., Marka M., Terezky V., Matěje V. ?. 
 
     Domácí úkol: Ma - str. 49/5 - vystřihnout a nalepit na proužek čtvrtky - posílám

Nastříhat: 

Čtení: Slabikář str. 6/3

Zpaměti příklady na odčítání: 5 - 3, 4 - 3, 3 - 3, 5 - 4, 4 - 4, 5 - 5.

Dnes suplování z důvodu semináře. 

Informace pro chybějící:

Slabikář - str. 6

MPP -

Písanka č. 1 - str. 13 

MA - str. 49, 50

Prvouka - lapbook: Rodina
 
Pondělí 20. 11. 
Dne 23. 11. se koná třídní schůzka pro fotbalovou akademii - od 15.05 v 1.C - týká se Ernesta A., Matěje K., Marka M., Terezky V., Matěje V. ?. 
 
Domácí úkol: pracovní sešit ke Slabikáři str. 1 - dle zadání

Nastříhat: 

Čtení: Slabikář str. 5 /2

Dnes nás trochu potrápila cvičení v matematice 48/2, 6 - dosazuj - u sčítání např. 1 + . = 2 (slovně 1 + kolik rovná se dva), u odčítání např. 4 - . = 3 (slovně 4 - kolik rovná se 3) a cv . 6 - použili jsme závorku - sčítání 3 čísel.

Některým dětem dělal dnes problém přepis slabik v písance. 

Děti pěkně četly. 

Informace pro chybějící:

Slabikář - str. 5

MPP -

Písanka č. 1 - str. 12 (prosím, trénujte přepis)

MA - str. 48/2,6

Prvouka - str. 27

 

 Úterý 14. 11. 
  
Dnešní diktát slabik - jen malých a krátkých dopadl výborně. Sčítání v matematice také, ale zde se již pár chybiček objevilo. Odčítání dělá ještě několika dětem problémy, proto dnes na procvičení zařazuji krátký domácí úkol. Děti si domů nesou Slabikář a pracovní sešit ke Slabikáři.
 
     Domácí úkol: Ma - str. 46 /6

PROSÍM, NE NA PRSTECH. DĚKUJI

Nastříhat: 

Čtení: čtecí list - č. 4 - procvičování tiskacích a psacích písmen

 

Informace pro chybějící:

ŽA - str. 49

MPP -

Písanka č. 1 - str. 11

MA - str. 46 a 47

    Prvouka - str. 27
 
 Pondělí 13. 11. 
  
     Dnes začínáme s odčítáním. Příklady si děti znázorňovaly pomocí didaktické hry: tučňáci na ledu a plastových postaviček. Obdobný nácvik doporučuji i pro domácí procvičování (s konkrétními předměty). Bylo to zábavné. Poté pracovaly s číselnou osou na lavici a krokovacím pásu. 
Většina dětí pěkně píše, odměnou za pěkné psaní je používání pera. 
Zítra dokončíme ŽA - děti přinesou domů slabikář. V prvouce využijeme rodinné fotografie. 
 
     Domácí úkol: Ma - str. 45 - cv. 3 - znázornění na číselné ose nebo s konkrétními předměty (s pastelkami, korálky, kostičkami atd)

PROSÍM, NE NA PRSTECH. DĚKUJI

Nastříhat: 

Čtení: čtecí list - psací i tiskací písmena (formát A5)

 

Informace pro chybějící:

ŽA - str. 48

MPP -

Písanka č. 1 - str. 10

MA - str. 45

Prvouka - str. 

 

     Pátek 10. 11. 
  
 

Domácí úkol: 

Nastříhat: 

Čtení: čtecí list - psací i tiskací písmena (formát A5)

Informace pro chybějící:

ŽA - str. 47

MPP -

Písanka č. 1 - str. 9

MA - str. 45

Prvouka - str. 26, 27

   STŘEDA 8. 11. 
  
 

Domácí úkol:

Nastříhat: 

Čtení: čtecí list č. 3 - čtení vět (prosím, označte s dětmi při čtení slabiky obloučky)

zpaměti do konce týdne: Ivane, Ivánku, 

                                            otevři čítanku. 

                                            Ireno, Irenko, 

                                            najdi tam písmenko. 

                                                

Ve třídě - výskyt vší. 

Dnešní diktát již nebyl tak úspěšný. Zítra bude kombinace slabik L a M (velké i malé, dlouhé i krátké). 

Fotografie děti využijí k tvorbě tematické knihy v úterý, děkuji za vstřícnost. I ty z mailu jsou již vytištěné. 

Záložky dnes chyběly 4 dětem. Prosím, o doplnění a vložení do ŽA za obal. 

Desky na písmenka: dokončujeme ŽA - jiná písmenka nebudeme zatím přidávat, protože ve slabikáři je opakování. Poté pravděpodobně písmena dáme do krabiček a budeme z nich lepit slova. Diktáty již budou probíhat písemnou formou do sešitů. 

 

 

Informace pro chybějící:

ŽA - str. 45

MPP -

Písanka č. 1 - 

MA - str. 43

Prvouka - str. 21, 22 
 
ÚTERÝ 7 . 11. 
  

Domácí úkol: Ma str. 42/2  - porovnávání počtu

Nastříhat: 

Čtení: čtecí list č. 3 - čtení slov 

zpaměti do konce týdne: Ivane, Ivánku, 

                                            otevři čítanku. 

                                            Ireno, Irenko, 

                                            najdi tam písmenko. 

                                                

 

Děti dnes pěkně pracovaly. V matematice se nám velmi daří. Další děti dnes začaly prát perem, některé písanky jsou již velmi úhledné. Čtení trénujeme - u slov rozkládáme slabiky a pomocí obloučků vyznačujeme pod slovem. Zítra diktát slabik s L, l - (a, e, o, u, + dlouhé - zatím bez i, í. 

Fotografie děti využijí k tvorbě tematické knihy v úterý, děkuji za vstřícnost. 

Podložky se sklonem v písankách mnoha dětem pomohly, některé již dnes psaly perem.

Prosím, o doplnění učiva u dětí, které byly nepřítomné. Děkuji

Informace pro chybějící:

ŽA - str. 43, 44

MPP -

Písanka č. 1 - str. 8 (i)

MA - str. 41, 42

Prvouka - str. 21, 22

PŘIPOMÍNÁM: 

16. 11. ŘEDITELKÉ VOLNO, 17.11. STÁTNÍ SVÁTEK

 

     PONDĚLÍ 6. 11. 
    Omlouvám se, za pozdní zveřejnění DC. Suplovala jsem v družině, kde je slabé wifi připojení. 
 

Domácí úkol: 

Nastříhat: I, i a slabiky s i

Čtení: čtecí list č. 3 - čtení slov

 

Dnes se dětem diktát slabik M, m podařil. Kromě jedné dvojky, dostaly všechny děti jedničku. Čtení slabik bylo s malými chybičkami, 

takže vcelku prima. 

 

Stále se nám ztrácejí záložky v ŽA - prosím, o doplnění a využívání při domácím čtení. Podložky se sklonem v písankách mnoha dětem pomohly, některé již dnes psaly perem.

 

Na úterní prvouku si mohou děti přinést foto rodiny - nejlépe vytištěné z tiskárny, budeme vyrábět další tematickou knihu. Pokud tuto možnost nemáte, zašlete mailem a já dětem foto vytisknu.

 

Informace pro chybějící:

ŽA - str. 42

MPP -

Písanka č. 1 - str. 14 - vázané la - pozor- některé děti nedodržují postup - vracíme se po "plošince" u písmene a vlevo

MA - str. 39, 40

Prvouka - str.
 
 PÁTEK 3. 11. 

Domácí úkol:

Nastříhat: 

Čtení: str. 41/kytička (pokuste se i o opačný postup - sestavit slabiku z písmen)

Dnes jsem děti přesazovala z důvodu nepozornosti. Jinak jsou hodné.

Stále se nám ztrácejí záložky v ŽA - prosím, o doplnění a využívání při domácím čtení.

Na úterní prvouku si mohou děti přinést foto rodiny - nejlépe vytištěné z tiskárny, budeme vyrábět další tematickou knihu. Pokud tuto možnost nemáte, zašlete mailem a já dětem foto vytisknu.

 

Informace pro chybějící:

ŽA - str. 41

MPP -

Písanka č. 1 - str. 13 - vázané a - pozor- některé děti nedodržují postup - vracíme se po "plošince" u písmene a vlevo

MA - str. 37

Prvouka - str. 19

      Třídní schůzka formou tripartity - (zúčastní se rodiče, dítě, učitelka a asistentka)
- zde budou uvedeny možné časové termíny, prosím, svůj zájem o termín mi zasílejte mailem, budu zde dopisovat jména, dle pořadí došlých mailů. 
Ještě 2 rodiče si nevybrali termín schůzky. Pokud Vám žádný čas nevyhovuje, můžeme se individuálně domluvit jinak - formou mailu.  Děkuji

pondělí 23. 10. 14.30 Barunka Markantová

úterý     24. 10. 14.00 Samík Grundz

pondělí - 30.10.    13.00 Helenka Šmídová

                              13.30 Matýsek Vosika

                              14.00 Tomášek Bernášek

                              14.30

                                   15.00 Adélka Tabačárová
 
úterý - 31.10.         13.00 Honzík Kučera
                                13.30 Viktorka Olsžewičzová
                                14.00 Matýsek Kozina
                                14.30
                                15.00 Karolínka Votavová
                                                  
středa 1. 11.           13.00 Terezka Vrábelová
                                13.30 Kubík Kocábek
                                14.00 Jonášek Holub
                                14.30 Anička Veličková
                                15.00 Erny Armenakyan
 
čtvrtek 2.11            13.00
                                13.30 Mareček Moravec
                                14.00 Vojtíšek Svitek
                                14.30
                                15.00 Nikolka Hořejší
 
pátek 3. 11.              13.00
                                13.30
                                14.00
 
       ČTVRTEK 2. 11.
       

Domácí úkol: Ma str. 39/1, 2

Nastříhat: 

Čtení: 

Děti pěkně pracovaly , povedly se jim v PV - "bramboráčci". V písankách budou mít vložené nové podložky se sklonem. 

Informace pro chybějící:

ŽA - str. 41

MPP -

Písanka č. 1

MA - str. 37

Prvouka - 

    
 
     STŘEDA 1. 11.
       

Domácí úkol:

Nastříhat: 

Čtení: procvičujte

Většina dětí měla dnes srovnané slabiky, diktát se dětem podařil. 

Pěkně četly. Jen dvěma se ještě čtení slabik nedaří. 

 

Pro zdárné pamětné počítání je nutné, aby se děti naučily příklady do 5 sčítat bez přemýšlení - zapamatovat si je. 

Kterým se to podaří, nebudou mít s dalším sčítáním do 10 problém. 

 

Na čtvrtek - 1 brambor + přírodniny (klacíky, slupka od kaštanu, listy, ...šípek - "co vás cvrnkne do nosu") - budeme vyrábět bramborové panáčky

 

Informace pro chybějící:

ŽA - str. 39

MPP -

Písanka č. 1

MA - str. 36

Prvouka - 

 
 
     úterý -  31. 1.
       

Domácí úkol: Ma - str. 35/2

Nastříhat: U, u a slabiky

Čtení: procvičujte

Většina dětí měla dnes srovnané slabiky, diktát se dětem podařil. 

 

Dnes při diktátu písmen a slabik jsem zjistila, že mají děti rozházená písmena a slabiky, nemohou se dobře orientovat. 

Prosím, o seřazení - např. u sebe na řádku všechny slabiky od m, poté od l...atd

Pro zdárné pamětné počítání je nutné, aby se děti naučily příklady do 5 sčítat bez přemýšlení - zapamatovat si je. 

Kterým se to podaří, nebudou mít s dalším sčítáním do 10 problém. 

 

Na čtvrtek - 1 brambor + přírodniny (klacíky, slupka od kaštanu, listy, ...šípek - "co vás cvrnkne do nosu") - budeme vyrábět bramborové panáčky

 

Některé děti nedonesly zpět do školy knihu O podzimu - budeme ji zakládat do portfólií. 

 

Informace pro chybějící:

ŽA - str. 39/ dvě cvičení

MPP -

Písanka č. 1 - str. 13 (vynecháno - budeme se vracet)

MA - str. 34/3 a 4, str. 35

Prvouka - str. 17-19

 
 
PONDĚLÍ 30. 10.
       

Domácí úkol: písemně - list v ŽK - zapsat příklady dle znázornění kostek, cv. 1 ne, cv. 3 - znázornit 2 barvami a vypočítat

 

Nastříhat: 

Čtení: slabiky na str. 38/kytička

Dnes děti správně četly, ale v matematice se nám nedařilo znázornění a tvoření příkladů pomocí číselné osy. 

Pro zdárné pamětné počítání je nutné, aby se děti naučily příklady do 5 sčítat bez přemýšlení - zapamatovat si je. 

Kterým se to podaří, nebudou mít s dalším sčítáním do 10 problém. 

Některé děti nedonesly zpět do školy knihu O podzimu - budeme ji zakládat do portfólií. 

 

Informace pro chybějící:

ŽA - str. 38

MPP -

Písanka č. 1 - str. 7

MA - str. 34/1,2

Prvouka - 

     STŘEDA 25. 10. 
       

Domácí úkol: 

Nastříhat: 

Čtení: nový čtecí list v ŽA

KRÁSNÉ PODZIMNÍ PRÁZDNINY 

Některé děti nedonesly zpět do školy knihu O podzimu - budeme ji zakládat do portfólií. Část dětí ztratila čtecí list č. 1. .

Děti si nesou domů na vyprání tepláky. 

V pondělí 30. 10.  se budou fotit na soubory tyto děti: Jonášek, Nikolka, Adélka, Anička, Karolínka V., Barunka s bratrem - pozadí bude šedé, pan fotograf prosí o barevné oblečení. 

Informace pro chybějící:

ŽA - str. 37

MPP -

Písanka č. 1 - str. 6

MA - str. 33

Prvouka - str. 15 - 16

 

ÚTERÝ 24. 10.
       

Domácí úkol: PÍSEMNĚ - MPP - str. 5/5 řádků - bez kombinace se 7

Nastříhat: 

Čtení: kytička - čtení slabik 

Děti dnes velmi hezky počítaly, daří se nám čtení a skládání slabik. Diktát malých slabik zvládla většina dětí na výbornou. Ještě některým dětem činí problémy odlišit slabiku začínající malým nebo velkým písmenem. 

Prvoukou nás provázela pohádka O poslední vlaštovce, děti ji budou určitě rády vyprávět. 

 

V pondělí 30. 10.  se budou fotit na soubory tyto děti: Jonášek, Nikolka, Adélka, Anička, Karolínka V., Barunka s bratrem - pozadí bude šedé, pan fotograf prosí o barevné oblečení. 

Informace pro chybějící: 

ŽA - str. 36

MPP -

Písanka č. 1 - str. 6

MA - str. 32

Prvouka - str. 14

 

PONDĚLÍ 23. 10.
Vzhledem ke zvýšené bezpečnosti ve škole je povolen vstup rodičů pouze přes recepci školy - hlavní chod. Nelze do školy vcházet bez registrace bočními vchody - ani ráno. Pozdní příchody dětí budou zapisovány na recepci školy.  Děkujeme za pochopení
 

Domácí úkol: 

čtení : čtecí list (zítra diktát slabik)

Nastříhat: slabiky a písmeno P - v ŽK

 

Doučování tento týden neprobíhá z důvodu nemoci. 

Dětem se ztrácejí záložky z učebnice ŽA, děkuji za doplnění. 

 V pondělí 30. 10.  se budou fotit na soubory tyto děti: Jonášek, Nikolka, Adélka, Anička, Karolínka V., Barunka s bratrem - pozadí bude šedé, pan fotograf prosí o barevné oblečení. 

V ÚTERÝ 24. 10. SE KONÁ SCHŮZKA KRPDŠ - ČAS BUDE UPŘESNĚN. 

Přidány fotografie - rajce.net - viz odkaz v oddíle fotogalerie - odkazy na fotografie. 

 

Informace pro chybějící: 

ŽA - str. 35

MPP -

Písanka č. 1 - str. 5 (l)

MA - str. 31

Prvouka - 

 

PÁTEK 20. 10.
Vzhledem ke zvýšené bezpečnosti ve škole je povolen vstup rodičů pouze přes recepci školy - hlavní chod. Nelze do školy vcházet bez registrace bočními vchody - ani ráno. Pozdní příchody dětí budou zapisovány na recepci školy.  Děkujeme za pochopení
 

Domácí úkol: Ma - písemně - str.  30 /tvoření příkladů dle obrázku

čtení : ŽA - str. 34

 

Doučování tento týden neprobíhá z důvodu nemoci. 

 

V pondělí se budou děti fotit do Kladenského deníku.

 V pondělí 30. 10.  se budou fotit na soubory tyto děti: Jonášek, Nikolka, Adélka, Anička, Karolínka V., Barunka s bratrem - pozadí bude šedé, pan fotograf prosí o barevné oblečení. 

V ÚTERÝ 24. 10. SE KONÁ SCHŮZKA KRPDŠ - ČAS BUDE UPŘESNĚN. 

Přidány fotografie - rajce.net - viz odkaz v oddíle fotogalerie - odkazy na fotografie. 

 

Informace pro chybějící: 

ŽA - str. 34

MPP -

Písanka č. 1 - str. 4 (e)

MA - str. 30

Prvouka - 

 
ČTVRTEK 19. 10.
 

Domácí úkol: 

čtení : str. 33 - tabule - čtení písmen

Nastříhat:

Písemně: 

Malé písanky mám u sebe na opravení. Dopisují: Ernest, Sam, Helenka - chyběla, Anička.

Prosím, aby si Ernest doplnil chybějící látku, kdy byl nepřítomen do 30. 10.. Pepíček včerejší učivo. Naleznete zde na stránkách - "proběhlo". Děkuji

Informace pro chybějící: 

ŽA - str. 33

MPP -

Písanka č. 1 - str. 3

MA - str. 29/1, 2, 3

 

PŘIPOMÍNÁM: 

      V pondělí se budou fotit na soubory tyto děti: Jonášek, Nikolka, Adélka, Anička, Karolínka V., Barunka s bratrem - pozadí bude šedé, pan fotograf prosí o barevné oblečení. 
     ÚTERÝ 17. 10.
 

Domácí úkol: 

čtení : str. 31 - stromečky

Nastříhat: písmeno O,o...

Písemně: MPP - str. 3. 

Postřehy z dnešního čtení: 

Některým dětem se při čtení slabik pletou písmenka a, e.  Prosím, aby děti nečetly tzv. tichým čtením. Dlouho mlčí a pak přečtou slabiku nebo slovo. To je chybné. Slabiky čteme s prodloužením, pokud již dítě slabiku zná, prodloužení odbouráváme. Tedy - ma -  mmmm - díváme se na a a plynule přidáme mmmma. 

Pokud si děti ještě pletou jednotlivá písmenka, nebude se jim čtení slabik dařit. 

 

Informace pro chybějící: 

ŽA - str. 31

MPP - 

Písanka č. 1 - str. 

MA - str. 26

Prvouka - návštěva muzea (V muzeu se nám líbilo. Děti si vyrobily svíčku a postavičku z textilu a vlny. Paní Kůrková jim vyprávěla o životě lidí v dávných dobách.)

Průběžně vkládám na "rajce" fotografie. 

PŘIPOMÍNÁM: 

 
     PONDĚLÍ 16. 10.
 

Domácí úkol: 

čtení : ŽA str. 30/KYTIČKA - ústně (párové čtení s rodičem), zítra budeme číst ve dvojicích na známky

Nastříhat: slabiky Se, sé...

 

Zítra budeme potřebovat - listy, které si děti vložily do prvouky. 

 

Informace pro chybějící: 

ŽA - str. 30

MPP - 

Písanka č. 1 - str.  2- dolní zátrh

MA - str. 24, 25

Prvouka - 

Průběžně vkládám na "rajce" fotografie. 

 

PŘIPOMÍNÁM: 

V úterý 17. 10. se zúčastníme vzdělávacího programu v místním muzeu - 3. vyuč. hodinu. Vybíráme 30,- Kč.  V muzeu také odevzdáme do soutěže obrázky skřítků "Muzejníčků". Dětem se moc povedly.

Placeno ještě nemají: Samík, Mareček, Vojík, Barunka, Karolínka Z. .

Tomáškovi odečítám z platby na divadlo 30,-Kč. (nepřítomen)

 

Prosím, o pravidlené každodenní čtení. (5-10 minut) Děkuji

     PÁTEK 13. 10.
 

Domácí úkol: 

čtení : ŽA str. 28/čtení písmen - kytička

Nastříhat: znaménka +, -, ...

Dnes si děti nasbíraly v parku podzimní plody, které si vystavíme ve třídě. Velmi je to bavilo, proto si ještě posbíraly listy, které vložily na vylisování do prvouky. Budeme z nich lepit panáčka. 

 

Práce nám dnes šla od ruky. Bylo to prima. Ze čtení dnes dostaly všechny děti jedničku, kromě Matýska V. a Kubíka. 

Vkládám jedno moudro z časopisu "Informatorium".

 

Informace pro chybějící: 

ŽA - str. 28 a 29

MPP - 

Písanka č. 1 - str. 1 - čárky

MA - 

Prvouka - str. 13

Průběžně vkládám na "rajce" fotografie. 

 

PŘIPOMÍNÁM: 

V úterý 17. 10. se zúčastníme vzdělávacího programu v místním muzeu - 3. vyuč. hodinu. Vybíráme 30,- Kč.  V muzeu také odevzdáme do soutěže obrázky skřítků "Muzejníčků". Dětem se moc povedly.

13. 10. TABLO PRVŇÁČKŮ V DENÍKU DNES 
 
 
     ČTVRTEK 12. 10.
 

Domácí úkol: Psaní číslic (fialová kniha) - str. 2 (číslo 2)

čtení : ŽA str. 27 kytička

Nastříhat slabiky : S, s

 

Pepíček a Adélka - čtení: čtecí list vložený v ŽA

 

DNEŠNÍ DIKTÁT DOPADL  DOBŘE. DIKTÁT PÍSMEN VĚTŠINA DĚTÍ ZA 1, 1X ZA 2, 1X NEZVLÁDL. 

DIKTÁT SLABIK - VŠICHNI ZA 1 (jedna chyba také za 1).

S dětmi jsem srovnala písmenka v deskách, aby se v nich lépe orientovaly. Foto přikládám. 

V Ma a ŽA mají děti nové záložky, učíme se s nimi zacházet. Přikládat pod text při čtení. 

V matematice na straně 22/2 je cvičení na sestavování geometrických tvarů - děti stavěly ze stavebnice SEVA. 

 

 

Pro chybějící: 

ŽA - str. 27

MPP - 

MA - str. 22 a 23

Prvouka:  

 STŘEDA 11. 10.
 

Domácí úkol: ŽA - str. 26/žlutá pastelka - ústně

čtení : ŽA - str. 27 kytička

Nastříhat slabiky :  -

 

Pepíček - čtení: ŽA - str. 18 - kytička a hvězdička

 

Písmenka přibývají, v dnešním diktátě slabik bylo úspěšných 5 dětí (za 1), 7 dětí (za 2), 3 děti nezvládly. Zítra budeme psát malé slabiky.

 

Pro chybějící: 

ŽA - str. 27

MPP - 

MA - str. 21

Prvouka:  

 

      ÚTERÝ 10. 10.
 

Domácí úkol: ŽA - str. 25/sova - ústně

čtení : stř. 25 - slabiky pusinka

Nastříhat slabiky :  le, lé...

 

Pepíček - čtení: ŽA - str. 18 - kytička a hvězdička

 

Pro chybějící: 

ŽA - str. 25

MPP - str. 34 - 35 posílám písanku č. 1. (MPP - noste stále)

MA - str. 22 a 23

Prvouka:  kniha - ovoce x zelenina (vyrábíme tematickou knihu)

 

PONDĚLÍ 9. 10. 

 

Domácí úkol: MPP - 33 (4 poslední řádky)

čtení : ŽA  opakovat

Nastříhat slabiky : Me, mé...

Pepíček - čtení: ŽA - str. 19/kytička a pusinka 

 

Pro chybějící: 

ŽA - str. 24

MPP - str. 32 a 33

MA - str. 20

PŘIPOMÍNÁM: 

- zítra divadlo Slaný, odjezd v 7. 45. Ještě všechny děti nemají placeno. 

Vrátíme se do školy, prosím, aby si děti vzaly učebnici na prvouku a český jazyk. Penál a aktovku. Do  divadla je nepovezeme, proto je vhodná malá kabelka nebo peněženka s malým kapesným. 

 

Srdečně zveme děti a rodiče na Klub Předškolák: 11. října (středa) v 15.00.
Přednáška pro rodiče s odborníkem: Jste online - problematika dětí na internetu.
Pro děti je připraven program s p. učitelkami na téma - výtvarná výchova.
 
 
 
13. 10. TABLO PRVŇÁČKŮ V DENÍKU DNES 
 
Pro rodiče dětí z logopedického kroužku:

Rodiče dětí, které docházejí ke klinickému logopedovi, prosím, zda by jim mohl vystavit "doporučení do logopedického kroužku". Není třeba podrobná zpráva.

Děkuji

 

Kroužek logopedické prevence se hravou formou zaměřuje na rozvoj řečových dovedností. Provádíme gymnastiku mluvidel, artikulační cvičení, dechová cvičení, jazykové didaktické hry, smyslové hry... a procvičování vadné výslovnosti dle doporučení klinického logopeda. 

 

PÁTEK 6. 10. 
 

1. C  2017/2018

pripravnatridavelvary.rajce.idnes.cz/1.C_2017_2018/

PŘIDÁVÁM ODKAZ NA FOTOGRAFIE. VŠECHNY ODKAZY NA FOTOGRAFIE NAJDETE VE SLOŽCE FOTOGRAFIE - PODSLOŽCE ODKAZY NA FOTOGRAFIE. 

DOMÁCÍ CVIČENÍ: 
 
DĚTI SI DOMŮ NESOU SVOU PRVNÍ TEMATICKOU KNIHU - NAŠE ŠKOLA (LAPBOOK), PROSÍM, TRÉNUJTE ZAVAZOVÁNÍ KLIČEK - NEDAŘILO SE NÁM. KNIHU, BUDEME ZAŘAZOVAT VE ŠKOLE DO TŘÍDNÍHO PORTFOLIA. 
 
Vystřihnout písmeno E,e...
čtení: str. 23 - hvězdička
PROSÍM, ABY SI DĚTI, S VAŠÍ POMOCÍ, PODEPSALY PÍSMENKA, ZTRÁCÍ SE NÁM. DĚKUJI
Prosím, maminky Adélky a Pepíčka, aby se v úterý nebo ve středu dostavily k podepsání Individuálního vzdělávacího plánu. Děkuji
 
PŘEHLED PRO CHYBĚJÍCÍ: 
MA - 
ŽA - str. str. 23
Prvouka: str. 11, 12
MPP - 31, 32
 
V úterý 10.10. navštívíme divadlo ve Slaném. Vstupné a dopravné činí 100,- Kč. Představení začíná brzy, proto odjíždíme již v 7.45. 
Děkuji
 
ČTVRTEK 5. 10
 
Dětem se dnes velmi podařil diktát písmen a slabik, psaní jedniček v matematice. Pěkně modelovaly zvířátka s doplněním kaštánků. 
 
DOMÁCÍ CVIČENÍ: 
MOJE PRVNÍ PSANÍ: str. 1 ze zadní strany (psaní 0 a číslice 1)
Pepíček pracovní list. 
 
Prosba: každý den číst
Děkuji
 
PŘEHLED PRO CHYBĚJÍCÍ: 
MA - str. 19
ŽA - str. str. 22
Prvouka: 
MPP - 
 
STŘEDA 3. 10.
 
Dnes se nám vydařil diktát slabik (ma, má, MÁ, MA) a číslic i s porovnáváním počtu (větší, menší). Diktát písmenek zvládla polovina třídy. Básničku se naučily všechny děti.  
 
DOMÁCÍ CVIČENÍ: 
ŽA - str. 20 - ÚSTNĚ: str. 21 - pusinka a srdíčko
Prosba: každý den číst
Děkuji
 
PŘEHLED PRO CHYBĚJÍCÍ: 
MA - str. 18- porovnávání počtu (znaky: větší, menší, rovná se)
ŽA - str. 21 vyvozování slabik la, lá...
Prvouka: 
MPP - str. 28, 29
 
Pro rodiče Pepy: 
Pepíček již nedoplňuje učebnici ŽA - má individuální plán výuky v českém jazyce realizovaný formou pracovních listů. V ostatních předmětech pokračuje s námi. 
 
ÚTERÝ 3. 10.
 
DOMÁCÍ CVIČENÍ: 
ŽA - str. 20 - papoušek - Liška láká Budulínka... zpaměti
Prosba: každý den číst
Děkuji
 
PŘEHLED PRO CHYBĚJÍCÍ: 
MA - str. 17 - porovnávání počtu (znaky větší, menší)
ŽA - str. 20 písmeno L, l
Prvouka: str. 10 - charakteristické znaky podzimu
MPP - str. 28, 29
 
PONDĚLÍ 2. 10.
DOMÁCÍ CVIČENÍ: 
MA - str. 16/4 (doplnění "zobáčků" - větší - menší)
Zařadit do desek na písmena slabiky a písmeno L, l - viz ŽK.
 
PŘEHLED PRO CHYBĚJÍCÍ: 
MA - str. 16 - porovnávání počtu (znaky větší, menší)
ŽA - str. 19 (čtení slabik)
 
Znovu vkládám informaci pro dotazující se maminku, uvedenou na těchto stránkách 6. 9. - viz "Proběhlo" - ZMĚNA: v červnu na třídní schůzce bylo uvedeno v pokynech, že desky na písmena a číslice zakoupí škola. Není tomu tak. Děkuji za pochopení
 
STŘEDA 27. 9.
 
DOMÁCÍ ÚKOL:  ŽA - ústně - str. 18 kytička, puzzle, hvězdička. Prosím, trénujte čtení slabik a poznávání písmen. Dnešní diktát písmen (A, Á, a, á, m, M - zvládlo 6 dětí) a diktát dvou slabik ma, má zvládly 3 děti). Jeden chlapec nedonesl DC. 
Některé děti velmi pěkně čtou slabiky ma, má již bez prodlouženého m. 
 
Učíme se čtení prvních slabik. Prosím, trénujte: dítě se dívá na m - čte s prodloužením - mmmmm - přejede očima na další hlásku - a, á... a čte vázaně a. Připojí za m. Čte dohromady. Mmmma, mmmmá. Chybné je - M-a je ma nebo tiché čtení. 
Děkuji
DIKTÁTY PÍSMEN, SLABIK A ČÍSLIC BUDEME PROCVIČOVAT KAŽDÝ DEN NA ZAČÁTKU HODINY.  POKLÁDÁNÍ VYSTŘÍHANÝCH KARTIČEK DLE DIKTÁTU + SPRÁVNÉ ČTENÍ SLABIK. DIKTÁT: NAPŘ. malé a, velké A, malé m..
V ÚTERÝ NÁS ČEKÁ PÍSMENO L, l. 
DNES SI VE ŠKOLE ZAPOMNĚL ŽK: PEPÍČEK, MATÝSEK V., TOMÁŠEK.
VYBÍRÁME 250,- Kč - soubory fotek (viz ŽK)
 
PRO CHYBĚJÍCÍ: 
ŽA - str. 18
MA - str. 15
MPP - 25
Prvouka (Já a můj svět)
 
PŘEJI VÁM PŘÍJEMNÝ SVÁTEČNÍ A PRODLOUŽENÝ VÍKEND. 
 
13. 10. TABLO PRVŇÁČKŮ V DENÍKU DNES 
 
28. 9. státní svátek
29. 9. ředitelské volno
 
STŘEDA 27.9. 
 
PRO CHYBĚJÍCÍ: 
ŽA - str. 18 
MPP - str. 25
Prv - str. 9 (opakování)
 
DOMÁCÍ ÚKOL:   ŽA - str. 18 kytička, puzzle, hvězdička (ústně čteni)
 
ÚTERÝ 26. 9.
 
DOMÁCÍ ÚKOL:  ŽA  (klávesa s háčkem je již opravena, děkuji za pochopení - viz 15. 9. - opětovná informace pro dotazující se maminku)
ústně: čtení slabik - pantoflíčky na str. 17 
Učíme se čtení prvních slabik. Prosím, trénujte: dítě se dívá na m - čte s prodloužením - mmmmm - přejede očima na další hlásku - a, á... a čte vázaně a. Připojí za m. Čte dohromady. Mmmma, mmmmá. Chybné je - M-a je ma nebo tiché čtení. 
Děkuji
ZÍTRA SI VYZKOUŠÍME DIKTÁT PÍSMEN - POKLÁDÁNÍ VYSTŘÍHANÝCH KARTIČEK DLE DIKTÁTU + SPRÁVNÉ ČTENÍ SLABIK. DIKTÁT: NAPŘ. malé a, velké A, malé m...
 
písemně: MPP - str. 24 dokončení - psaní šikmé čáry 
Již 2x se podařilo, že DC přinesly všechny děti, dnes bohužel ne. 
VŠECHNY DOMÁCÍ ÚKOLY MAJÍ DĚTI OZNAČENÉ, PROSÍM, PTEJTE SE JICH, ZDA SI PAMATUJÍ, CO MAJÍ ZA DC. 
TENTO WEB SLOUŽÍ JAKO KONTROLA PRO RODIČE, PRVOTNÍ JE, ABY SI ZADANÉ ÚKOLY PAMATOVALO DÍTĚ. DĚKUJI
 
PRO CHYBĚJÍCÍ: 
ŽA - str. 17
MA - str. 14 - nastříhané číslice jsou uloženy v deskách na číslice - jsou rozdílné od desek na písmena (ještě nemají všechny děti)
MPP - 23 a 24
Prvouka (Já a můj svět) - str. 9
 
13. 10. TABLO PRVŇÁČKŮ V DENÍKU DNES 
 
VE STŘEDU ZAČÍNÁ LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO VŠECHNY PŘIHLÁŠENÉ DĚTI. PŘÍŠTÍ TÝDEN JIŽ BUDOU ROZDĚLENY DO DVOU SKUPIN - St a Čv. 
Koná se 5. vyuč. hodinu v 1. C. Po skončení děti odvedu na oběd a do ŠD.
 
PŘIPOMÍNÁM:
ZAČÍNÁ SBĚR KAŠTANŮ - JEN BĚHEM MĚSÍCE ŘÍJNA - ULOŽENÍ POD PŘÍSTŘEŠKEM NA ŠKOLNÍM DVOŘE - MN. V KG V ŽK 
 
30. 10. fotografování dětí na soubory s kalendářem (jen zájemci - prosím, zapište do ŽK)
 
pozvánka na Klub Předškolák 11. 10. od 15.00 - Jste online... - rizika internetu pro děti - Mgr. Podlahová, pro děti je připraven program z výtvarné výchovy
 
Klub při ZŠ pořádá 26. 9. od 15.00 Cyklohrátky na cyklostezce od 14.00 - jen zájemci s rodiči - brusle, helmu nebo koloběžku.
V DOBĚ ŘEDITELSKÉHO VOLNA JE DRUŽINA ZAVŘENÁ. 
 
7. 10. Maraton (sobota)
 
OD PONDĚLÍ 25. 9. HODINA TĚLOCVIKU NAVÍC S Mgr. Dagmar Hubáčkovou.
 
PONDĚLÍ 25. 9. 
 
DOMÁCÍ ÚKOL:  ZA - písemně str. 16/modrá a červená pastelka
ústně: str. 16/kytička - čteme délku hlásek, rozeznáváme velké a malé písmeno
nastříhat číslice do 5 a znaménka, vložit do desek + a, A - kdo zapomněl
 
PRO CHYBĚJÍCÍ: 
ŽA - str. 16
MA - str. 13 - nastříhané obrázky budeme potřebovat, jsou vloženy v deskách
MA - str. 22
VE STŘEDU ZAČÍNÁ LOGOPEDICKÝ KROUŽEK PRO VŠECHNY PŘIHLÁŠENÉ DĚTI. PŘÍŠTÍ TÝDEN JIŽ BUDOU ROZDĚLENY DO DVOU SKUPIN - St a Čv. 
Koná se 5. vuč. hodinu v 1. C. Po skončení děti odvedu na oběd a do ŠD.
 
PÁTEK 22 . 9.
 
PRO CHYBĚJÍCÍ:
MOJE PRVNÍ PSANÍ: str. 20 - 21
ŽIVÁ ABECEDA: str. 15
MATEMATIKA: str. 
PRVOUKA: str. 8
DOMÁCÍ ÚKOL:  MPP - str. 21 
 
ČTVRTEK 21. 9. 
 
PRO CHYBĚJÍCÍ:
MOJE PRVNÍ PSANÍ: str. 
ŽIVÁ ABECEDA: str. 14 
MATEMATIKA: str. 12
PRVOUKA: str.
 
PŘIPOMÍNÁM:
 
DOMÁCÍ CVIČENÍ: MATEMATIKA str. 12/7 - vymýšlíme pokračování dominových kostek
 
JSEM SPOKOJENA, JAK DĚTI PRACUJÍ , SNAŽÍ SE A HEZKY CHOVAJÍ. JEN JE NEPŘÍJEMNÉ, ŽE NĚKTERÉ Z NICH NENOSÍ DOMÁCÍ ÚKOLY. PROSÍM, PODEPIŠTE SE POD DOMÁCÍM CVIČENÍM, NĚKTERÉ DĚTI PÍŠÍ DC VE ŠKOLE. DNES 5 CHYBĚJÍCÍCH ÚKOLŮ.
 
 
STŘEDA 20. 9. 
 
PRO CHYBĚJÍCÍ:
MOJE PRVNÍ PSANÍ: str. 18
ŽIVÁ ABECEDA: str. 12 a 13
MATEMATIKA: str. 11 (bez cvičení 6)
PRVOUKA: str. 7
 
PŘIPOMÍNÁM:
 
 
DOMÁCÍ CVIČENÍ: MOJE PRVNÍ PSANÍ : str. 17, v ZK kartičky s písmenem M, m - rozstříhat a vložit do desek (některé děti neměly desky na písmenka), zpaměti básen : Mám malého medvídka + vyznačit barevně M, m v textu (do kroužku).ZAČÁTKU
 
ústně: procvičujte umístění písmenka m ve slově uč. str. 13
UPOZORNĚNÍ: 
VE ŠKOLE VÝSKYT VŠÍ NA 1. STUPNI. 
PROSÍM, PROHLÉDNĚNTE DĚTEM HLAVY. PŘI VÝSKYTU SE DOPORUČUJE NEJEN VYČIST VLASY OD ŽIVÝCH ZVÍŘÁTEK, ALE TAKÉ OD HNID, NESTAČÍ JEN POUŽÍT INSEKC. ŠAMPON. NUTNÉ JE TAKÉ VYPRAT LŮŽKOVINY, OŠETŘIT KOBERCE, HŘEBENY, ...
VÝSKYT VŠÍ - PEDIKULOZA JE INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ, PROTO DÍTĚ MŮŽE NASTOUPIT DO KOLEKTIVU, AŽ ODSTRANĚNÍ VŠECH PARAZITŮ VČETNĚ HNID. 
 

SBĚR PAPÍRU

20. 9. - 21. 9. (VIZ ODKAZ)

Sběr papíru září 2017.pdf (496121)

 
UTERÝ 19. 9.
 
PRO CHYBĚJÍCÍ:
MOJE PRVNÍ PSANÍ: str. 16
ŽIVÁ ABECEDA: str. 11
MATEMATIKA: str. 11 (bez cvičení 6)
PRVOUKA: str. 7
 
PŘIPOMÍNÁM:
SBĚR PAPÍRU - 20. - 21. 9. DĚKUJEME ZA PODPORU
 
DOMÁCÍ CVIČENÍ: MOJE PRVNÍ PSANÍ : str. 17, v ZK kartičky s písmenem M, m - rozstříhat a vložit do desek
 
ústně: procvičujte délku slabik - dlouhou znázornit čárkou, krátkou tečkou + poznávání hlásky na začátku a na konci slova
 
PONDĚLÍ - 18. 9.
 
PRO CHYBĚJÍCÍ:
MOJE PRVNÍ PSANÍ: str. 14 a 15
ŽIVÁ ABECEDA: str. 10
MATEMATIKA: str. 10 
PRVOUKA: 
 
PŘIPOMÍNÁM:
SBĚR PAPÍRU - 20. - 21. 9. DĚKUJEME ZA PODPORU
 
DOMÁCÍ CVIČENÍ: MATEMATIKA: str. 10/3, 4
ústně: procvičujte délku slabik - dlouhou znázornit čárkou, krátkou tečkou + poznávání hlásky na začátku a na konci slova
 
 
PÁTEK 15. 9.
 
PRO CHYBĚJÍCÍ:
MOJE PRVNÍ PSANÍ: str. 9 - 13 v rytmu s říkadlem
ŽIVÁ ABECEDA: str. 9
MATEMATIKA: 
PRVOUKA: str. 6 (vyvozování třídních pravidel - co se smí x nesmí)
 
PŘIPOMÍNÁM:
SBĚR PAPÍRU - 20. - 21. 9.
 
DOMÁCÍ CVIČENÍ: str. 9 /mašlička 2 řádek- (Zivá abeceda) - nefunguje mi klávesa s háčkem - Děkuji za pochopení
ústně: procvičujte délku slabik - dlouhou znázornit čárkou, krátkou tečkou + poznávání hlásky na začátku a na konci slova
 
ČTVRTEK 14. 9.
 
PRO CHYBĚJÍCÍ:
MOJE PRVNÍ PSANÍ:
ŽIVÁ ABECEDA: str. 8
MATEMATIKA: str. 9
 
PŘIPOMÍNÁM:
SBĚR PAPÍRU - 20. - 21. 9.
 
DOMÁCÍ CVIČENÍ: NENÍ
 
VČERA DĚTI DOSTALY V RÁMCI PROJEKTU OVOCE DO ŠKOL BROSKEV A DNES V RÁMCI PROJEKTU MÉKO DO ŠKOL - KRABIČKOVÉ MLÉKO.
 
STŘEDA 13. 9.
 
PRO CHYBĚJÍCÍ:
MOJE PRVNÍ PSANÍ: str. 9
ŽIVÁ ABECEDA: str. 7
MATEMATIKA: str. 8
 
DOMÁCÍ CVIČENÍ: MATEMATIKA STR. 8/4,5,6, (PROCVIČOVÁNÍ PRAVOLEVÉ ORIENTACE)
 
PŘIPOMÍNÁM:
ZÍTRA SE BUDOU VŠICHNI PRVNÁČCI FOTOGRAFOVAT NA TABLO + ZÁJEMCI O SOUBOR FOTOGRAFIÍ ZA 250,- (VÁŠ ZÁJEM JSEM SI OPSALA ZE Žk).
OD 15.00 SE KONÁ TŘÍDNÍ SCHŮZKA V PLÉNU PŘED ŠKOLOU A POTÉ VE TŘÍDĚ 1.C.
 
UTERÝ 12. 9. 
 
PRO CHYBĚJÍCÍ:
MOJE PRVNÍ PSANÍ: jablíčka 1 strana
ŽIVÁ ABECEDA: str. 6
MATEMATIKA: str. 7
PRVOUKA: str. 5, povídání o obrázcích, vybarvit věci (oblíbené)
 
DOMÁCÍ CVIČENÍ:MOJE PRVNÍ PSANÍ - jablíčka. 
 
Pondělí 11. 9.
 
PRO CHYBĚJÍCÍ:
MOJE PRVNÍ PSANÍ: str. 3, 4
ŽIVÁ ABECEDA: str. 5 (bez mašličky)
MATEMATIKA: str. 6
 
DOMÁCÍ CVIČENÍ: vyprávět pohádku dle časové posloupnosti - Tři prasátka (list papíru), nevybarvovat
 
Zájemcům, posílám v notýsku přihlášku do KRPDŠ, členství rodiče je zpoplatněno 200,- Kč/rok a rodinu. Hradí nejstarší dítě ve své třídě. 
 
Dnes se děti naučily novou pohybovou hru: "Na rybáře". 
 
Ještě 5 dětí nemělo ve škole míč. 
 
PÁTEK 8. 9. 
 
PRO CHYBĚJÍCÍ: 
Živá abeceda str. 4.
Já a můj svět - Prvouka str. 4. 
Moje první psaní - Uvolňovací cviky - str. 2
 
Tv - neproběhla klasicky, všechny děti ještě nemají ve škole oblečení a pomůcky na Tv, proto si děti prohlédly školu a její okolí v rámci tématu z Prvouky. 
 
PŘIPOMÍNÁM: Tv v pondělí, v případě pěkného počasí půjdeme na hřiště
 
První domácí úkol, až na 3 děti, které ho nedonesly, dopadl dobře. Prosím, o podpisy rodičů pod DC. 
 
PŘIPOMÍNÁM, ŽE DLE ŠKOLNÍHO ŘÁDU JE VE ŠKOLE ZAKÁZÁNO POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ, DĚTI JE MOHOU MÍT, ALE VYPNUTÉ V TAŠCE. ŠKOLA ZA NĚ NEZODPOVÍDÁ.  Dnes jedné holčičce zvonil telefon v hodině a jeden chlapec volal během 4 hodiny (schoval se za stromem na hřišti). 
DĚKUJI ZA POCHOPENÍ
 
Prosím rodiče, aby dětem podepsali učebnice. Pokud je vyberu k opravení, musím pátrat, komu ty nepodepsané patří. Děkuji
 
DESKY NA PÍSMENA A ČÍSLICE SE ŠKOLE NEPODAŘILO ZAJISTIT, PROSÍM, O JEJICH ZAKOUPENÍ . DĚKUJI 
 
PROSÍM, SLEDUJTE ROZVRH, KAŽDÝ DEN NĚKOMU CHYBÍ PRACOVNÍ SEŠIT. DĚKUJI
 
BÁSNIČKY Z TOHOTO TÝDNE (z pohybových her, grafomotoriky...) - uvádím pro zajímavost
 
MEDVĚD (pohybová hra)
CHODÍ MEDVĚD PO LESE, 
JAHŮDKY SI SBÍRÁ, 
ALE KDYŽ SE UNAVÍ, 
PROČPAK NEUSÍNÁ. 
 
DĚTI ŠEPTAJÍ:
VSTÁVEJ MÍŠO, VSTÁVEJ UŽ, 
PROČ TAK DLOUHO SPÍŠ, 
ZAHRAJEM SI NA HONĚNOU, 
ŽE NÁS NECHYTÍŠ. 
 
MEDVÍDEK (pohybová hra)
CHODÍ MEDVĚD PO ZAHRADĚ, 
VELIKÝ A HUŇATÝ, 
UKAŽ, UKAŽ, CO DOVEDEŠ?
TY MEDVÍDKU STŘAPATÝ. 
 
ZLATÁ BRÁNA (pohybová hra)
ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ, 
ZLATÝM KLÍČEM ODEMČENÁ, 
KDO DO NÍ VEJDE, 
TOMU HLAVA SEJDE, 
AŤ JE TO TEN NEBO TEN, 
PRAŠTÍME HO KOŠTĚTEM. 
 
OČKA (před grafomotorikou - uvolnění rukou)
CO TA OČKA VIDÍ?
VIDÍ, VIDÍ LIDI. 
TÁTU, MÁMU, HOLČIČKU, 
KLUKA, DĚDU, BABIČKU. 
VŠICHNI BYDLÍ V DOMEČKU, 
NA ZELENÉM KOPEČKU. 
 
RUČKY(před grafomotorikou - uvolnění rukou)
KAŽDÁ RUČKA MÁ PRSTÍČKY, 
ZAVŘEME JE DO PĚSTIČKY, 
BUM BUM NA VRÁTKA, 
TO JE PĚKNÁ POHÁDKA. 
RUČIČKY SI SPOLU HRAJÍ, 
MNOHO PRÁCE NADĚLAJÍ. 
BUM, ...............opakuje se. 
 
DEŠTÍK (před grafomotorikou - uvolnění rukou)
ŤUKÁ, ŤUKÁ DEŠTÍK NA ŠIROKÝ DEŠTNÍK. 
ŤUKÁ, ŤUKÁ PRSTÍKEM, 
KDO JE POD TÍM DEŠTNÍKEM? 
 
Při grafomotorice
TAKHLE NAŠE KOTĚ, 
ZAMOTALO NITĚ. 
AŽ TO MÁMA UVIDÍ, 
NA KOTĚ SE ROZZLOBÍ. 
 
PŘED ČTENÍM
POHÁDKA SE POVÍDÁ, 
PÍSNIČKA SE ZPÍVÁ 
A KDO SE RÁD DÍVÁ, 
HEZKÉ VĚCI UHLÍDÁ. 
 
MYŠI - uvedeno v "Proběhlo"
 
 
ČTVRTEK - 7. 9. 
 
MA - PRO CHYBĚJÍCÍ: str. 6/1, 2; na straně 5 máme splněno - vybarvíme první mašličku dráčkovi na str. 3 - s čísly 1 a 2
Procvičujeme počet 1, 2, 3 - manipulací s kostkami, tečkami, hračkami, prstíky...
 
ŽIVÁ ABECEDA - PRO CHYBĚJÍCÍ: str. 2 a 3 SOVA
 
DC - ŽIVÁ ABECEDA - sova - 2, 3 řádek
 
KAPACITA PROJEKTU: HODINA POHYBU NAVÍC JE JIŽ V NAŠÍ TŘÍDĚ NAPLNĚNA. NEZOUFEJTE, BUDETE MÍT MOŽNOST ZVOLIT PRO SVÉ DĚTI DALŠÍ POHYBOVOU AKTIVITU - VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA VEDENÁ P. VYCHOVATELEM KAMILEM GRUNCLEM (až bude čas p. vychovatelem upřesněn, pošlu přihlášky v ŽK).
 
ZMĚNA: v červnu na třídní schůzce bylo uvedeno v pokynech, že desky na písmena a číslice zakoupí škola. Není tomu tak. Děkuji za pochopení
PŘIPOMÍNÁM: zítra TV
 
S prací a chováním dětí jsem spokojena, jen nám trochu komplikuje výuku, když dětem chybí pomůcky - dnes polovina dětí nedonesla rozstříhané kartičky. 
FOTOGRAFIE Z PRVNÍHO ŠKOLNÍHO DNE:

zsvelvary.cz/2017/09/05/prvni-skolni-den-fotografie/

STŘEDA - 6. 9. 
Posílám v žákovských knížkách: od Mgr. Dagmar Hubáčkové - leták: Hodina pohybu navíc s přihláškou,
zájemce prosím, o vyplnění

Prosím, o vyjádření do ŽK - Foto ano x ne. Jedná se focení dětí, které proběhne v ZŠ v měsíci září. Soubor 
fotografií - 250,- Kč. Na tablo se budou fotit všechny děti a bude zveřejněno v deníku Dnes.
Přihlášení souboru za 250,- je závazné - pište do ŽK na str. 30. Děkuji
 
PRO CHYBĚJÍCÍ: Živá abeceda str. 2 - pusinka, tužka
 
DC - rozstřihat kartičky s číslicemi a tečkami - 1 - 5 (prosím, v balíčku s gumičkou, zadní strana podepsaná)
Dle zájmu dovybarvení prac. listu - Tři medvědi.
 
MA - PRO CHYBĚJÍCÍ: str. 4 - vypravování pohádky dle časové posloupnosti - dle obrázků, číslo 1 zopakování hravou 
formou, číslo 2 - str. 5/3 a 4
 
PŘIPOMÍNÁM TŘÍDNÍ SCHŮZKU 7. 9. INDIVIDUÁLNĚ V ROZMEZÍ 12.30 - 16.00. JEN ZÁJEMCI. 
STŘEDA - 7. 9. 
v pátek si budeme v hodině prvouky povídat o rodině, děti si mohou přinést fotografie. Děkuji
Dále přihlášku do KRPDŠ + 200,- Kč (RODINA, HRADÍ NEJSTARŠÍ 
 
ÚTERÝ 5. 9. 
ČJ - DC - Báseň: "Myši" - zpaměti - do konce týdne. 
 
MYŠI CHODÍ TUZE TIŠE, 
MAJÍ TLAPKY JAKO Z PLYŠE. 
MYŠI TIŠE, ŠI-ŠI-ŠI, 
AŤ VÁS KOCOUR NESLYŠÍ.
 
Dnes si děti zopakovaly pohádku: O Perníkové chaloupce, procvičovaly zrakové vnímání - hledání shodných obrázků. 
PRO CHYBĚJÍCÍ: Perníková chaloupka - vybarvit shodnou barvou dva shodné obrázky
 
MA - DC - 0
Dnes ve škole: Pohádka: O Smolíčkovi - číslo 1. 
Zítra pohádka: O třech mědvědech - procvičování prostorové orientace + pojmy 
PRO CHYBĚJÍCÍ: str. 5/1 a 2
BUDU VELMI RÁDA, KDYŽ SI POHÁDKY S DĚTMI ZOPAKUJETE NAPŘ. ČETBOU PŘED SPANÍM. DĚKUJI
 
VYBÍRÁME A UKLÁDÁME VE TŘÍDĚ: BAREVNÉ PAPÍRY Z BALÍČKU (ne skicáky), STAVEBNICI, PODLOŽKU
POD MODELOVÁNÍ - Prosím, podepsané. 250,- Kč. Děkuji
 
Děti dnes velmi hezky pracovaly. 
 
 

 

ČTVRTEK - 7. 9. 
 
MA - PRO CHYBĚJÍCÍ: str. 6/1, 2; na straně 5 máme splněno - vybarvíme první mašličku dráčkovi na str. 3 - s čísly 1 a 2
Procvičujeme počet 1, 2, 3 - manipulací s kostkami, tečkami, hračkami, prstíky...
 
ŽIVÁ ABECEDA - PRO CHYBĚJÍCÍ: str. 2 a 3 SOVA
 
DC - ŽIVÁ ABECEDA - sova - 2, 3 řádek
 
KAPACITA PROJEKTU: HODINA POHYBU NAVÍC JE JIŽ V NAŠÍ TŘÍDĚ NAPLNĚNA. NEZOUFEJTE, BUDETE MÍT MOŽNOST ZVOLIT PRO SVÉ DĚTI DALŠÍ POHYBOVOU AKTIVITU - VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA VEDENÁ P. VYCHOVATELEM KAMILEM GRUNCLEM (až bude čas p. vychovatelem upřesněn, pošlu přihlášky v ŽK).
 
ZMĚNA: v červnu na třídní schůzce bylo uvedeno v pokynech, že desky na písmena a číslice zakoupí škola. Není tomu tak. Děkuji za pochopení
PŘIPOMÍNÁM: zítra TV
 
S prací a chováním dětí jsem spokojena, jen nám trochu komplikuje výuku, když dětem chybí pomůcky - dnes polovina dětí nedonesla rozstříhané kartičky. 
FOTOGRAFIE Z PRVNÍHO ŠKOLNÍHO DNE:
STŘEDA - 7. 9. 
v pátek si budeme v hodině prvouky povídat o rodině, děti si mohou přinést fotografie. Děkuji
Dále přihlášku do KRPDŠ + 200,- Kč (RODINA, HRADÍ NEJSTARŠÍ 
 

 


Kontakt

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELVARY

www.zsvelvary.cz

ZŠ VELVARY: Tel. 315 761 060
e-mail: radmila.vojtusova@zsvelvary.cz
zsvelvary@email.cz
web: http://zsvelvary.cz/
(třídní stránky – 1.C)

TŘÍDNÍ UČITELKA: Mgr. RADMILA VOJTUŠOVÁ
ŘEDITEL ŠKOLY: Mgr. PETR DOŠEK
JÍDELNA: Tel: 315 761 165
e-mail: jidelnavelvary@tiscali.cz
web: www.velvary-jidelna.cz