PROBĚHLO     

PONDĚLÍ - 18. 9.
 
PRO CHYBĚJÍCÍ:
MOJE PRVNÍ PSANÍ: str. 14 a 15
ŽIVÁ ABECEDA: str. 10
MATEMATIKA: str. 10 
PRVOUKA: 
 
PŘIPOMÍNÁM:
SBĚR PAPÍRU - 20. - 21. 9. DĚKUJEME ZA PODPORU
 
DOMÁCÍ CVIČENÍ: MATEMATIKA: str. 10/3, 4
ústně: procvičujte délku slabik - dlouhou znázornit čárkou, krátkou tečkou + poznávání hlásky na začátku a na konci slova
 
 
PÁTEK 15. 9.
 
PRO CHYBĚJÍCÍ:
MOJE PRVNÍ PSANÍ: str. 9 - 13 v rytmu s říkadlem
ŽIVÁ ABECEDA: str. 9
MATEMATIKA: 
PRVOUKA: str. 6 (vyvozování třídních pravidel - co se smí x nesmí)
 
PŘIPOMÍNÁM:
SBĚR PAPÍRU - 20. - 21. 9.
 
DOMÁCÍ CVIČENÍ: str. 9 /mašlička 2 řádek- (Zivá abeceda) - nefunguje mi klávesa s háčkem - Děkuji za pochopení
ústně: procvičujte délku slabik - dlouhou znázornit čárkou, krátkou tečkou + poznávání hlásky na začátku a na konci slova
 
ČTVRTEK 14. 9.
 
PRO CHYBĚJÍCÍ:
MOJE PRVNÍ PSANÍ:
ŽIVÁ ABECEDA: str. 8
MATEMATIKA: str. 9
 
PŘIPOMÍNÁM:
SBĚR PAPÍRU - 20. - 21. 9.
 
DOMÁCÍ CVIČENÍ: NENÍ
 
VČERA DĚTI DOSTALY V RÁMCI PROJEKTU OVOCE DO ŠKOL BROSKEV A DNES V RÁMCI PROJEKTU MÉKO DO ŠKOL - KRABIČKOVÉ MLÉKO.
 
STŘEDA 13. 9.
 
PRO CHYBĚJÍCÍ:
MOJE PRVNÍ PSANÍ: str. 9
ŽIVÁ ABECEDA: str. 7
MATEMATIKA: str. 8
 
DOMÁCÍ CVIČENÍ: MATEMATIKA STR. 8/4,5,6, (PROCVIČOVÁNÍ PRAVOLEVÉ ORIENTACE)
 
PŘIPOMÍNÁM:
ZÍTRA SE BUDOU VŠICHNI PRVNÁČCI FOTOGRAFOVAT NA TABLO + ZÁJEMCI O SOUBOR FOTOGRAFIÍ ZA 250,- (VÁŠ ZÁJEM JSEM SI OPSALA ZE Žk).
OD 15.00 SE KONÁ TŘÍDNÍ SCHŮZKA V PLÉNU PŘED ŠKOLOU A POTÉ VE TŘÍDĚ 1.C.
 
UTERÝ 12. 9. 
 
PRO CHYBĚJÍCÍ:
MOJE PRVNÍ PSANÍ: jablíčka 1 strana
ŽIVÁ ABECEDA: str. 6
MATEMATIKA: str. 7
PRVOUKA: str. 5, povídání o obrázcích, vybarvit věci (oblíbené)
 
DOMÁCÍ CVIČENÍ:MOJE PRVNÍ PSANÍ - jablíčka. 
 
Pondělí 11. 9.
 
PRO CHYBĚJÍCÍ:
MOJE PRVNÍ PSANÍ: str. 3, 4
ŽIVÁ ABECEDA: str. 5 (bez mašličky)
MATEMATIKA: str. 6
 
DOMÁCÍ CVIČENÍ: vyprávět pohádku dle časové posloupnosti - Tři prasátka (list papíru), nevybarvovat
 
Zájemcům, posílám v notýsku přihlášku do KRPDŠ, členství rodiče je zpoplatněno 200,- Kč/rok a rodinu. Hradí nejstarší dítě ve své třídě. 
 
Dnes se děti naučily novou pohybovou hru: "Na rybáře". 
 
Ještě 5 dětí nemělo ve škole míč. 
 
PÁTEK 8. 9. 
 
PRO CHYBĚJÍCÍ: 
Živá abeceda str. 4.
Já a můj svět - Prvouka str. 4. 
Moje první psaní - Uvolňovací cviky - str. 2
 
Tv - neproběhla klasicky, všechny děti ještě nemají ve škole oblečení a pomůcky na Tv, proto si děti prohlédly školu a její okolí v rámci tématu z Prvouky. 
 
PŘIPOMÍNÁM: Tv v pondělí, v případě pěkného počasí půjdeme na hřiště
 
První domácí úkol, až na 3 děti, které ho nedonesly, dopadl dobře. Prosím, o podpisy rodičů pod DC. 
 
PŘIPOMÍNÁM, ŽE DLE ŠKOLNÍHO ŘÁDU JE VE ŠKOLE ZAKÁZÁNO POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ, DĚTI JE MOHOU MÍT, ALE VYPNUTÉ V TAŠCE. ŠKOLA ZA NĚ NEZODPOVÍDÁ.  Dnes jedné holčičce zvonil telefon v hodině a jeden chlapec volal během 4 hodiny (schoval se za stromem na hřišti). 
DĚKUJI ZA POCHOPENÍ
 
Prosím rodiče, aby dětem podepsali učebnice. Pokud je vyberu k opravení, musím pátrat, komu ty nepodepsané patří. Děkuji
 
PROSÍM, SLEDUJTE ROZVRH, KAŽDÝ DEN NĚKOMU CHYBÍ PRACOVNÍ SEŠIT. DĚKUJI
 
BÁSNIČKY Z TOHOTO TÝDNE (z pohybových her, grafomotoriky...) - uvádím pro zajímavost
 
MEDVĚD (pohybová hra)
CHODÍ MEDVĚD PO LESE, 
JAHŮDKY SI SBÍRÁ, 
ALE KDYŽ SE UNAVÍ, 
PROČPAK NEUSÍNÁ. 
 
DĚTI ŠEPTAJÍ:
VSTÁVEJ MÍŠO, VSTÁVEJ UŽ, 
PROČ TAK DLOUHO SPÍŠ, 
ZAHRAJEM SI NA HONĚNOU, 
ŽE NÁS NECHYTÍŠ. 
 
MEDVÍDEK (pohybová hra)
CHODÍ MEDVĚD PO ZAHRADĚ, 
VELIKÝ A HUŇATÝ, 
UKAŽ, UKAŽ, CO DOVEDEŠ?
TY MEDVÍDKU STŘAPATÝ. 
 
ZLATÁ BRÁNA (pohybová hra)
ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ, 
ZLATÝM KLÍČEM ODEMČENÁ, 
KDO DO NÍ VEJDE, 
TOMU HLAVA SEJDE, 
AŤ JE TO TEN NEBO TEN, 
PRAŠTÍME HO KOŠTĚTEM. 
 
OČKA (před grafomotorikou - uvolnění rukou)
CO TA OČKA VIDÍ?
VIDÍ, VIDÍ LIDI. 
TÁTU, MÁMU, HOLČIČKU, 
KLUKA, DĚDU, BABIČKU. 
VŠICHNI BYDLÍ V DOMEČKU, 
NA ZELENÉM KOPEČKU. 
 
RUČKY(před grafomotorikou - uvolnění rukou)
KAŽDÁ RUČKA MÁ PRSTÍČKY, 
ZAVŘEME JE DO PĚSTIČKY, 
BUM BUM NA VRÁTKA, 
TO JE PĚKNÁ POHÁDKA. 
RUČIČKY SI SPOLU HRAJÍ, 
MNOHO PRÁCE NADĚLAJÍ. 
BUM, ...............opakuje se. 
 
DEŠTÍK (před grafomotorikou - uvolnění rukou)
ŤUKÁ, ŤUKÁ DEŠTÍK NA ŠIROKÝ DEŠTNÍK. 
ŤUKÁ, ŤUKÁ PRSTÍKEM, 
KDO JE POD TÍM DEŠTNÍKEM? 
 
Při grafomotorice
TAKHLE NAŠE KOTĚ, 
ZAMOTALO NITĚ. 
AŽ TO MÁMA UVIDÍ, 
NA KOTĚ SE ROZZLOBÍ. 
 
PŘED ČTENÍM
POHÁDKA SE POVÍDÁ, 
PÍSNIČKA SE ZPÍVÁ 
A KDO SE RÁD DÍVÁ, 
HEZKÉ VĚCI UHLÍDÁ. 
 
MYŠI - uvedeno v "Proběhlo"
 
 
ČTVRTEK - 7. 9. 
 
MA - PRO CHYBĚJÍCÍ: str. 6/1, 2; na straně 5 máme splněno - vybarvíme první mašličku dráčkovi na str. 3 - s čísly 1 a 2
Procvičujeme počet 1, 2, 3 - manipulací s kostkami, tečkami, hračkami, prstíky...
 
ŽIVÁ ABECEDA - PRO CHYBĚJÍCÍ: str. 2 a 3 SOVA
 
DC - ŽIVÁ ABECEDA - sova - 2, 3 řádek
 
KAPACITA PROJEKTU: HODINA POHYBU NAVÍC JE JIŽ V NAŠÍ TŘÍDĚ NAPLNĚNA. NEZOUFEJTE, BUDETE MÍT MOŽNOST ZVOLIT PRO SVÉ DĚTI DALŠÍ POHYBOVOU AKTIVITU - VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA VEDENÁ P. VYCHOVATELEM KAMILEM GRUNCLEM (až bude čas p. vychovatelem upřesněn, pošlu přihlášky v ŽK).
 
ZMĚNA: v červnu na třídní schůzce bylo uvedeno v pokynech, že desky na písmena a číslice zakoupí škola. Není tomu tak. Děkuji za pochopení
PŘIPOMÍNÁM: zítra TV
 
S prací a chováním dětí jsem spokojena, jen nám trochu komplikuje výuku, když dětem chybí pomůcky - dnes polovina dětí nedonesla rozstříhané kartičky. 
FOTOGRAFIE Z PRVNÍHO ŠKOLNÍHO DNE:

zsvelvary.cz/2017/09/05/prvni-skolni-den-fotografie/

STŘEDA - 6. 9. 
Posílám v žákovských knížkách: od Mgr. Dagmar Hubáčkové - leták: Hodina pohybu navíc s přihláškou,
zájemce prosím, o vyplnění

Prosím, o vyjádření do ŽK - Foto ano x ne. Jedná se focení dětí, které proběhne v ZŠ v měsíci září. Soubor 
fotografií - 250,- Kč. Na tablo se budou fotit všechny děti a bude zveřejněno v deníku Dnes.
Přihlášení souboru za 250,- je závazné - pište do ŽK na str. 30. Děkuji
 
PRO CHYBĚJÍCÍ: Živá abeceda str. 2 - pusinka, tužka
 
DC - rozstřihat kartičky s číslicemi a tečkami - 1 - 5 (prosím, v balíčku s gumičkou, zadní strana podepsaná)
Dle zájmu dovybarvení prac. listu - Tři medvědi.
 
MA - PRO CHYBĚJÍCÍ: str. 4 - vypravování pohádky dle časové posloupnosti - dle obrázků, číslo 1 zopakování hravou 
formou, číslo 2 - str. 5/3 a 4
 
PŘIPOMÍNÁM TŘÍDNÍ SCHŮZKU 7. 9. INDIVIDUÁLNĚ V ROZMEZÍ 12.30 - 16.00. JEN ZÁJEMCI. 
STŘEDA - 7. 9. 
v pátek si budeme v hodině prvouky povídat o rodině, děti si mohou přinést fotografie. Děkuji
Dále přihlášku do KRPDŠ + 200,- Kč (RODINA, HRADÍ NEJSTARŠÍ 
 
ÚTERÝ 5. 9. 
ČJ - DC - Báseň: "Myši" - zpaměti - do konce týdne. 
 
MYŠI CHODÍ TUZE TIŠE, 
MAJÍ TLAPKY JAKO Z PLYŠE. 
MYŠI TIŠE, ŠI-ŠI-ŠI, 
AŤ VÁS KOCOUR NESLYŠÍ.
 
Dnes si děti zopakovaly pohádku: O Perníkové chaloupce, procvičovaly zrakové vnímání - hledání shodných obrázků. 
PRO CHYBĚJÍCÍ: Perníková chaloupka - vybarvit shodnou barvou dva shodné obrázky
 
MA - DC - 0
Dnes ve škole: Pohádka: O Smolíčkovi - číslo 1. 
Zítra pohádka: O třech mědvědech - procvičování prostorové orientace + pojmy 
PRO CHYBĚJÍCÍ: str. 5/1 a 2
BUDU VELMI RÁDA, KDYŽ SI POHÁDKY S DĚTMI ZOPAKUJETE NAPŘ. ČETBOU PŘED SPANÍM. DĚKUJI
 
VYBÍRÁME A UKLÁDÁME VE TŘÍDĚ: BAREVNÉ PAPÍRY Z BALÍČKU (ne skicáky), STAVEBNICI, PODLOŽKU
POD MODELOVÁNÍ - Prosím, podepsané. 250,- Kč. Děkuji
 
Děti dnes velmi hezky pracovaly. 
 
 

 

ČTVRTEK - 7. 9. 
 
MA - PRO CHYBĚJÍCÍ: str. 6/1, 2; na straně 5 máme splněno - vybarvíme první mašličku dráčkovi na str. 3 - s čísly 1 a 2
Procvičujeme počet 1, 2, 3 - manipulací s kostkami, tečkami, hračkami, prstíky...
 
ŽIVÁ ABECEDA - PRO CHYBĚJÍCÍ: str. 2 a 3 SOVA
 
DC - ŽIVÁ ABECEDA - sova - 2, 3 řádek
 
KAPACITA PROJEKTU: HODINA POHYBU NAVÍC JE JIŽ V NAŠÍ TŘÍDĚ NAPLNĚNA. NEZOUFEJTE, BUDETE MÍT MOŽNOST ZVOLIT PRO SVÉ DĚTI DALŠÍ POHYBOVOU AKTIVITU - VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA VEDENÁ P. VYCHOVATELEM KAMILEM GRUNCLEM (až bude čas p. vychovatelem upřesněn, pošlu přihlášky v ŽK).
 
ZMĚNA: v červnu na třídní schůzce bylo uvedeno v pokynech, že desky na písmena a číslice zakoupí škola. Není tomu tak. Děkuji za pochopení
PŘIPOMÍNÁM: zítra TV
 
S prací a chováním dětí jsem spokojena, jen nám trochu komplikuje výuku, když dětem chybí pomůcky - dnes polovina dětí nedonesla rozstříhané kartičky. 
FOTOGRAFIE Z PRVNÍHO ŠKOLNÍHO DNE:
STŘEDA - 7. 9. 
v pátek si budeme v hodině prvouky povídat o rodině, děti si mohou přinést fotografie. Děkuji
Dále přihlášku do KRPDŠ + 200,- Kč (RODINA, HRADÍ NEJSTARŠÍ 
 

 


Kontakt

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELVARY

www.zsvelvary.cz

ZŠ VELVARY: Tel. 315 761 060
e-mail: radmila.vojtusova@zsvelvary.cz
zsvelvary@email.cz
web: http://zsvelvary.cz/
(třídní stránky – 1.C)

TŘÍDNÍ UČITELKA: Mgr. RADMILA VOJTUŠOVÁ
ŘEDITEL ŠKOLY: Mgr. PETR DOŠEK
JÍDELNA: Tel: 315 761 165
e-mail: jidelnavelvary@tiscali.cz
web: www.velvary-jidelna.cz