Režim dne                   

      Režim dne (orientační s přihlédnutí k individuálním potřebám dětí)

 6.50-7.40

Scházení dětí v ranní ŠD – spontánní hry dětí

 7.40-8.30

Scházení v přípravné třídě - ranní spontánní hry dle volby a přání dětí, individuální procvičování, diagnostika

 8.30-8.45

Komunitní kruh – „kolečko“ (rozhovory s dětmi, opakování poznatků

z minulého dne, motivace dne)

 8.45- 8.55

Hygiena, příprava na svačinu, svačina, spontánní hry dle přání dětí

 8.55-9.40

Integrovaný blok činností (řízené i spontánní, individuální, skupinové)
rozvíjející oblasti předškolního vzdělávání:

Dítě a jeho tělo – biologická oblast

Dítě a jeho psychika – psychologická oblast

Dítě a ten druhý – interpersonální oblast

Dítě a společnost – sociálně kulturní oblast

Dítě a svět – environmentální oblast

 9.40-10.00

Hygiena, příprava na svačinu, svačina, spontánní hry dle přání dětí, v případě příznivého počasí pobyt na školním dvoře

10.00-10.45

Integrovaný blok činností (řízené i spontánní, individuální, skupinové) viz *

11.45-10.55

Hygiena, příprava na svačinu, svačina, spontánní hry dle přání dětí

10.55-11.40

Integrovaný blok činností (řízené i spontánní, individuální, skupinové) viz *

11.40

Příprava na oběd, odchod do ŠJ, oběd, rozcházení dětí (s rodiči, ŠD)